Servery


Služby, které server poskytuje v lokální síti (LAN) může být například sdílení disků, tiskáren nebo schopnost ověřit uživatele podle jména a hesla (autentizace). Ve větších sítích, jako je Internet, servery uchovávají a nabízejí webové stránky a poskytují další služby (DNS, e-mail atd.). Poskytování služby zajišťuje speciální program. V unixových systémech je označován jako démon (anglicky daemon), v Microsoft Windows pak jako služba (anglicky service), který s klientem komunikuje pomocí definovaného protokolu (SMB pro sdílení disků a tiskáren ve Windows, HTTP pro webový server a podobně).

Podle toho, jestli je server vyhrazen jen pro poskytování služeb, nebo může sloužit i uživatelům servery rozlišujeme na:

dedikovaný – vyhrazený pro speciální účely, bez přímého přístupu uživatelů

nededikovaný – server slouží uživateli zároveň jako obyčejný počítač


Analýza a poradenství

Počínaje počáteční analýzou potřeb společnosti přes navržení konkrétního řešení pro optimalizaci potřeb společnosti. A následné poradenské služby.

Návrh a dodávka serverových řešení

Díky mnohaleté zkušenosti s návrhem a realizací serverových řešení pro významné zákazníky disponujeme zkušeným týmem specialistů, kteří připraví optimální konfiguraci serverového řešení tak, aby splňoval nejnáročnější požadavky.

Údržba a servis

Specializace na periodický monitoring serverů, síťových služeb a jejich odborný servis včetně HW.

Firemní servery

Navrhovány a spravovány tak, aby bylo co nejméně náročné na budoucí správu a stabilita služeb byla co nejvyšší. Nejběžněji používané služby: sdílení souborů, e-mailový server, databázové služby, webové služby, síťové služby, VPN služby, sdílené kalendáře, atd.

Serverhousing

Tato služba zahrnuje pronájem prostoru pro server a nepřetržité vysokorychlostní připojení serveru k síti Internet. Servery jsou umístěny ve speciálních prostorách s ideálními provozními podmínkami. Tím je dosažena maximální dostupnost vašich serverů 24 hodin denně. Služba je určena firmám i soukromým osobám, které potřebují zajištění spolehlivého provozu svých serverů, jejich ochranu a připojení k páteřní síti.

Hosting

Server hostingové služby u nás využívají grafická studia, internetové portály, firmy provozující webové stránky a další. Server hosting lze podle typu organizace a provozované aplikace rozdělit na několik variant podle toho, jaké služby zákazník využívá, např. dedikovaný server nebo managed server.

Antivir + Antispam

Antivir a Antispam jsou nezávislé služby, které vám můžeme poskytnout bez ohledu na ostatní služby. Jejich přínos je okamžitý a nečekaně efektivní. Antivir slouží pro zachycování emailů s přílohami, ve kterých se vyskytují nebezpečné počítačové viry. Využití služby antispam ušetří uživatelům mnoho času, který by jinak trávili vyhodnocováním a odstraňováním velkého množství nevyžádaných emailů.

Zálohování

Bezpečné uložení dat je vzhledem k jejich důležitosti jednou z priorit, které našim zákazníkům doporučujeme řešit co možná nejdříve. Jakákoli záloha, tedy způsob zálohování dat, je důležitá, nicméně plánů jak dosáhnout optimálního zálohování dat (min. investice, max. bezpečnost) je mnoho. Proto našim zákazníků konfigurujeme takový sytém zálohování, který nejlépe vyhovuje danému systému. Kritéria mohou být opravdu velmi specifická. Od požadavku několikanásobné resp. několika úrovňové zálohy, až po naprosto jednoduchý způsob zálohování dat ze serveru, například na páskovou mechaniku.

Alternativní systémy

Alternativní systém vůči MS Windows jsme zvolili moderní operační systém Linux pro jeho dynamičnost, bezpečnost, spolehlivost, přizpůsobitelnost a finanční nenáročnost.

Přihlášení do pošty