Internet


Internet je celosvětová počítačová síť, ve které jsou počítače vzájemně propojeny a díky tomu mohou spolu komunikovat a předávat nebo sdílet informace. Propojení je umožněno díky protokolu TCP/IP, pomocí kterého spolu počítače komunikují.

Internet je tedy nepřeberný zdroj informací dostupných uživateli. Nabízí moře adres obsahujících materiály od osobních stránek, obrazových galerií, přes specializované informační stránky až třeba po literární tvorbu...

Jak se připojím k Internetu?

Počítače se dnes dají propojit pomocí drátů nebo vzduchem. Doma můžeme využívat pro připojení k Internetu telefonní linku, mobilního operátora, kabelovou televizi nebo některé z bezdrátových připojení jako je satelitní spojení či WiFi.

Jak počítače na Internetu pracují?

Počítače na Internetu pracují jednak jako klienti (to jsme my, domácí uživatelé) a jednak jako servery. Servery poskytují internetové služby, klienti tyto služby využívají. Na žádost klienta server zasílá požadovaná data. Většinou jsou to data, která jsou umístěna na pevném disku serveru, nebo data, která jsou za chodu na serveru dynamicky vytvořena a odeslána klientovi.


Připojení k internetu

Připojte svou domácnost či firmu k vysokorychlostnímu internetu bez omezení s možností výhodného volání bez paušálu na pevnou linku. Využijte nejmodernější technologie k práci, vzdělávání a zábavě.

Ceník připojení

Lokality

Síť Coolnet - Uherský Brod a okolí Dostupnost Internetu ze sítě Coolnet je v lokalitách: Vlčnov, Nivnice, Korytná, Slavkov u Horního Němčí, Horní němčí, Dolní Němčí, Boršice u Blatnice, Hradčovice, Havřice, Uherský Brod.

VoIP

VoIP (Voice over IP) je jistě fenoménem dnešní doby, který má rozhodně budoucnost. V podstatě jde o komunikaci (obdoba telefonování) - hlasovou i obrazovou - s využitím firemní počítačové sítě a zejména sítě internet. Takováto komunikace je pak rychlá, levná, pohodlná. Klientům navrhujeme řešení hlasové a obrazové komunikace opět s důrazem na přiměřené investice do technologie VoIP. Velmi atraktivní jsou řešení pro malé a střední společnosti, které mají několik poboček na různých místech areálu, města, země případně planety. V optimálním případě lze propojit tyto jednotlivé subjekty tak, že komunikace mezi nimi je zdarma (resp. v rámci poplatků za připojení k internetu) a telefony mimo firmu za velmi konkurence schopné tarifní poplatky.)

Firewall + VPN

Zabezpečujeme firemní počítačové sítě před útoky z internetu a současně vytváříme možnost bezpečného využívání datových firemních zdrojů mimo firmu (virtuální privátní sítě - VPN). Při navrhování způsobu ochrany firemních dat využíváme našich bohatých zkušeností s počítačovou bezpečností.

Přihlášení do pošty