Aplikace


Internetové aplikace prezentačního, obchodního či technicko-provozního charekteru realizujeme využitím našich zkušeností v oblasti programování PHP, Java a C/C++ a znalosti s úžíváním systémů jako jsou DBMS MySQL, Firebird, Postgresql . Pro zákazníka řešíme všechny fáze vývoje od analýzy, návrh použité sw architektury, návrh jednotlivých vrstev (datový model, rozhraní atd.), vývoj aplikace a testování a to včetně designu webových stránek.

Serverové aplikace - v mnoha případech se jedná o aplikace newebového charakteru tj. kde není zapotřebí klasický interentový prohlížeč, ale speciální klient či rozhraní informačního systému. Jedná se nejčastěji o systémy pro synchronizaci a přenosy dat, zálohování kritických dat v kryptované formě na externí datové uložiště (vlastní či poskytnutý systém).

Obchodní aplikace pro podnikové sítě a mobilní klienty: software na míru postavený na architektuře klient/server. Na serverové straně mohou být využívány různé DBMS jako např. Firebird, Oracle, MS SQL, MySQL. Klientské aplikace jsou vyvíjeny v systému Delphi RAD (Rapid Application Development) nástrojem firmy Borland, rozšířeném o různé knihovny nabízející specifické funkce.


Serverové aplikace a služby

Navrhujeme, dodáváme a provozujeme servery na systému Linux s aplikacemi: mailserver (smtp, imap), apache, mysql, imap-proxy, svn, samba, backup, DNS, DHCP, VPN.

Analýza

Jsme schopni analyzovat požadavky zákazníka a po jejich vyhodnocení doporučímé vhodné řešení.

Údržba

Podporu aplikací zajišťujeme pomocí servisního a podpůrného centra Coolnet s.r.o. Poskytujeme svým zákazníkům komplexní ICT služby. Dodávka služeb je řízena a monitorována s využitím SLA a na základě pravidelných reportů vyhodnocována.

Vývoj

Nabízíme Vám vývoj aplikací vysoké kvality při zachování příznivých cen. Zejména webové a serverové aplikace.

Podpora

Rozsah podpory je konfigurován na základě požadavku zákazníka volbou příslušných služeb z portfolia. Podpora zákazníka může tak být poskytována od základní úrovně Hot-line až po úplný outsoursing. Jedním ze stále častějších požadavků na poskytování služeb podpory je nepřetržitá podpora aplikace 24/7.

IS pro ISP Brell

Informační systém, pod název BRELL, je software pro komplexní správu, údržbu, a řízení počítačových sítí, včetně statistických výstupů pro další nadstavbové informační systémy. Primárně je určen pro malé a střední poskytovatele internetu, vnitropodnikové sítě, sítě neziskových a příspěvkových organizací.

Cílem systému je zjednodušit rozvoj počítačových sítí, snížit náklady na správu a údržbu, zlepšit komunikaci se zákazníkem a detekovat slabé místa a chyby na síti.

Tento software přímo podpoří rozvoj informační společnosti a jeho obdoba není na středoevropském trhu, jak zaměřením a rozsahem. Informační systém, může být provázán s účetnictvím, databází zákazníku, dodavatelů, řízení projektů, apod., kdy jako komplexní nástroj zefektivní práci firmy.

Přihlášení do pošty